Sunum Teknikleri Eğitimi

Eğitimin Amacı: İşleri gereği sunum yapan/yapacak olan katılımcıların; kendilerini dinleyenleri ikna eden mükemmel sunumlar hazırlama ve sunma konusundaki bilgilerini artırmayı, becerilerini geliştirmeyi, çevrelerinde saygı ve güven uyandıracak akıllarda uzun süre kalacak mükemmel sunumlar yapabilmelerini amaçlar.

Hedef Kitle: Orta ve Üst Düzey Yöneticiler, Yönetici adayları, Patronlar, Şirket Ortakları, Yönetim kurulu üyeleri, yöneticilik ve liderlik konularında kendisini geliştirmek isteyenler katılabilir.

Eğitimin İçeriği:

 • Sunuma Başlarken İlk Algıyı Doğru Yönetecek Giriş (Hazır Duruş)
 • Platformu Etkin ve Amaçları Dahilinde Kullanabilme
 • Doğru Beden Dili Kullanımı
 • Jestler ve Mimikler (Katılımcının Duygusal Varlığına Talip Olabilmek)
 • Merak Uyandırma, Dikkat Çekmek, Monotonluğu Kırmak için Ses
 • Ses Hijyeni Konusunda Yapılması Gerekenler
 • Sesin Etkin ve Doğru Kullanımı
 • Sesin Hızı, Yüksekliği, Tınısı vs.
 • Diyafram Nefesi Neden Önemlidir?
 • Nefes Egzersizleri ile Sunum Öncesi Heyecanı Kontrol Altına Alabilmek
 • Anlamsız Ses ve Sözcüklerden Kurtulabilmenin Reçetesi
 • Mükemmel Sunuşlar ve Mükemmel Sunucular için Altın Kurallar-1
 • Olumlu Atmosfer Yaratmak
 • Açık İletişim kurmak
 • Sunumun Çatısını Oluşturmak
 • İzleyiciyi Katma Teknikleri
 • Katılımcıya Uygun, Etkin İletişimi Destekleyen Doğru Tarz
 • İzleyiciyi Sunuma Katabilmek için Kullanılması Gereken Beden Dili ve Platform kullanımı
 • Göz Teması
 • İzleyiciyi Katma Teknikleri Olarak Kullanılabilecek Sorular Tipleri
 • Numunelerin Doğru Kullanımı ve Alternatif Öneriler
 • Mizah Yapmanın Yol ve Yöntemleri
 • Görsel Malzemenin Hazırlanması ve Kullanımı