Finansal Okuryazarlık Eğitimi

Eğitimin Amacı: Katılımcılara bütçe yönetimi, tasarruf ve yatırım kavramları hakkında yeterli bilgiyi sağlayarak, katılımcıları gelir ve giderlerinin yönetimleri konusunda yetkin ve etkin kılmaktır.

Hedef Kitle: Orta ve Üst Düzey Yöneticiler, Yönetici adayları, Patronlar, Şirket Ortakları, Yönetim kurulu üyeleri, yöneticilik ve liderlik konularında kendisini geliştirmek isteyenler katılabilir.

Eğitimin İçeriği:

 • Mali Tabloları Tanıyalım
 • Tüm Yönleriyle Bilanço & Gelir Tablosu
 • Bilanço Denkliği
 • Dönen Varlıklar
 • Duran Varlıklar
 • Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar, Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar, Öz kaynaklar
 • Brüt Satış Karı veya Zararı
 • Faaliyet Giderleri ve Yıllar İtibariyle Karşılaştırma
 • Faaliyet Karı veya Zararı
 • Dönem Karı veya Zararı
 • Satılan Malın Maliyeti
 • Üretim, Al-Sat, Hizmet İşletmelerinde Maliyet Kavramı
 • Dönemler İtibariyle Gider Kontrolleri
 • Mizanları Yorumlama
 • Net İşletme Sermayesi
 • Kar-Zarar/Mali Kar & Ticari Kar
 • Faaliyet Döngüsü
 • Nakit Akım Tablosu Nasıl Hazırlanır?

Bütçeleme