Problem Çözme Eğitimi

Eğitimin Amacı: Problem çözme ve karar verme eyleminin problem çözme ve karar vermeye ilişkin bilinç ile ilişkisini paylaşmak, mevcut bilinci ve geliştirilmesi gereken noktaların farkına vardırarak, problem çözme ve karar verme tekniklerinin yaşamın her alanında kullanabilme motivasyonunu artırabilmektir.

Hedef Kitle: Orta ve Üst Düzey Yöneticiler, Yönetici adayları, Patronlar, Şirket Ortakları, Yönetim kurulu üyeleri, yöneticilik ve liderlik konularında kendisini geliştirmek isteyenler katılabilir.

Eğitimin İçeriği:

 • Problemin tanımı
 • Problem çözme metodolojisi
 • 5N1K
 • Beyin fırtınası
 • Sebep-sonuç diyagramı
 • Balık Kılçığı diyagramı
 • Nominal grup tekniği
 • Pareto analizi
 • Veri toplama teknikleri
 • Gruplandırma
 • Korelasyon analizi
 • Kontrol çizelgeleri
 • Histogram
 • Kontrol şemaları
 • Seçme filtresi
 • Proses akış haritaları
 • Karar verme teknikleri
 • Kuvvet alanı analizi

Fayda-maliyet analizi