İletişim Eğitimi

Eğitimin Amacı: İletişim, insanlar arasında anlamlar paylaşma ve bunları ortak kılma sürecidir. Beden dili, empati kurma, fikir ve duyguları ifade etme gibi birçok metodu bulunan iletişim, bireylerin farkını ortaya koyan önemli bir araçtır. Her meslek dalında sahip olunması gereken kritik yetenek ve becerilerin başında gelen "İletişim Teknikleri", bireylerin etkinliğini doğrudan artırmaktadır. İş hayatında iletişim eksikliğinden kaynaklanabilecek yanlış anlaşılmalar ve olumsuzluklar, ancak ve ancak ortak anlayışla çözülebilmektedir. İş arkadaşlarıyla, üst ve ast kademede bulunanlarla iletişimde fark yaratabilmenin yolu iletişim tekniklerinden geçmektedir. Üstün iletişim becerilerine sahip bireyler, bakmak ile görmek arasındaki küçük detayı fark edebilenlerdir. Bu eğitimde etkili iletişim kurmanın teknikleri ele alınacak, senaryolar vasıtasıyla iletişim becerileri tatbik edilecektir.

Hedef Kitle: Orta ve Üst Düzey Yöneticiler, Yönetici adayları, Patronlar, Şirket Ortakları, Yönetim kurulu üyeleri, yöneticilik ve liderlik konularında kendisini geliştirmek isteyenler katılabilir.

Eğitimin İçeriği:

 • Etkili İletişim ve İlişki Yönetimi
 • Etkili İletişim Teknikleri
 • Görünüm ve Kişisel İmaj
 • Beden Dili ve Etkili İletişim
 • İtirazlarla Başa Çıkabilme
 • İkna Yöntemleri
 • Sonuç Odaklılık
 • Öz Motivasyon
 • Etkili İletişim Becerileri
 • Etkili İletişim ve Diksiyon
 • Telefonda İletişim Teknikleri
 • Başarılı İletişimcilerin Ortak Özellikleri
 • Güven Unsuru
 • Etkin Dinleme
 • Empati Kurma
 • Eleştirme ve Eleştiri Karşılama
 • Ön Yargılardan Arınma
 • Açık İletişim
 • Öfke Yönetimi
 • Aktif Dinleme
 • Açık, net ve anlaşılır olmak
 • Beden dilini doğru kullanmak
 • Ses tonuna dikkat etmek
 • Stres ve Öfke Hali
 • Dikkat Problemi
 • Tutarsız Vücut Dili
 • Sözlü İletişim
 • Yazılı İletişim
 • Beden Dili İletişimi
 • İletişim Hedefi
 • İletişim Ortamı
 • İletişim Taraflarının Karakteristiği