Şirket Değerleme

Halka arz, şirket evlilikleri-ayrılıkları, şirkete yeni yatırımcı alma gibi konularda şirketinizin değerlemesini doğru bir şekilde yaptırmak hayati öneme sahip. Değerleme doğru yapılmadığı takdirde büyük maddi kayıplar ile sonuçlanabiliyor. Aksiyon İş Koçluğu olarak, piyasa dinamiklerini göz önüne alarak en uygun yöntemle şirketinizi değerliyoruz.

İndirgenmiş Nakit Akışı : Bu yöntemde firmanızın finansallarından yola çıkarak elde ettiğimiz rasyoları kullanarak gelecek nakit akışlarını indirgiyor ve şirketinizin bugünkü değerini buluyoruz.

Göreceli Değerleme : Bu yöntemde firmanızın finansallarından elde ettiğimiz rasyoları, güncel sektör rasyoları ile kıyaslıyor ve bunun sonucunda şirketinize güncel bir değer belirliyoruz.