Nakit Akımı

Nakit Akış Yönetimi, Analiz ve Planlama Eğitimi

Eğitimin Amacı: Temel finansal tablolar arasında yer alan nakit akış tablolarının hazırlanması ve analizi tüm yönleri ile ele alınmaktadır. Nakit akış tablolarının finansal analiz ve kredi değerlendirmesinde, diğer tablolara ek olarak verdiği bilgilere vurgu yapılmaktadır.

Hedef Kitle: Şirket sahipleri ve Orta-üst düzey finans yöneticileri ve çalışanları bu eğitime katılabilir.

Eğitimin İçeriği:

Nakit Akış Tabloları

 • Nakit Esası -Tahakkuk Esası
 • Nakit Akış Tablolarının Finansal Analiz Açısından Önemi

Nakit Akışlarına İlişkin Kavramalar

 • İşletme Faaliyetleri
 • Yatırım Faaliyetleri
 • Finansman Faaliyetleri

Fiili Nakit Akış Tablolarının Hazırlanması

 • Dolaylı Yöntem
 • Dolaysız Yöntem
 • Örnek Olay

Nakit Akış Tablolarının Yorumlanması

 • Nakit Akış Tablolarının Analizinde Kullanılan Oranlar
 • Örnek Olaylar

Nakit Akış Tabloları ve Diğer Finansal Tabloların Bir arada Yorumlanması

 • Likidite Analizi ve Nakit Yaratma Kabiliyeti
 • İşletme Faaliyeti ile Yaratılan Nakit ve Faaliyetle Yaratılan Kar
 • Borç Ödeme Kabiliyeti
 • Örnek Olaylar

Proforma Nakit Akış Tabloları

 • Proforma Nakit Akış Tablolarının Kullanım Alanları
 • Proforma Nakit Akış Tablolarının Hazırlanma Esasları
 • Varsayımların Oluşturulması
 • Proforma Nakit Akım Tablosunun Oluşturulması